Jste zde

Obvodní soud Praha 8 -Usnesení - dražební vyhláška - 19.6.2018 v 10:55 hod.

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

067 EX 292896/10

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Podkonický Juraj, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor, IČ:49720821, Juraj Podkonický
DS: scxg8vg, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, Czech Republic

Původce

Podkonický Juraj, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor, IČ:49720821, Juraj Podkonický
DS: scxg8vg, Evropská 663/132, 160 00 Praha 6, Czech Republic

Vyvěšeno

11.05.2018

Sejmuto

20.06.2018

Stav

Vyvěšeno