Jste zde

MHMP, vyrozumění o obsahu podaného odvolání, výzva k vyjádření k podanému odvolání

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MHMP 770619/2017

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Výzvy

Adresát

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, Czech Republic

Původce

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČ:00064581
DS: 48ia97h, Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1, Czech Republic

Vyvěšeno

15.05.2017

Sejmuto

31.05.2017

Stav

Vyvěšeno