Jste zde

Městský úřad Odolena Voda, oznámení o vyhlášení VŘ: referent odboru správy majetku

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/007280/2018 INFO 2018

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Oznámení

Adresát

Městská část Praha 9, IČ:00063894
DS: nddbppc, Sokolovská 324/14, 180 49 Praha 9

Původce

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Vyvěšeno

05.02.2018

Sejmuto

27.02.2018

Stav

Vyvěšeno