Jste zde

Městská část Praha-Zbraslav,oznámení o vyhlášení VŘ: referent Odboru správních věcí

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

P09 027740/2017 INFO 2017

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Oznámení

Adresát

Městská část Praha 9, IČ:00063894
DS: nddbppc, Sokolovská 324/14, 180 49 Praha 9

Původce

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Vyvěšeno

16.05.2017

Sejmuto

01.06.2017

Stav

Vyvěšeno