Jste zde

MČ Praha - Kunratice, oznámení o vyhlášení VŘ: referent/referentka hospodářskosprávního odboru

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/018959/2018 INFO 2018

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Oznámení

Adresát

Městská část Praha 9, IČ:00063894
DS: nddbppc, Sokolovská 324/14, 180 49 Praha 9

Původce

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Vyvěšeno

09.04.2018

Sejmuto

27.04.2018

Stav

Vyvěšeno