Jste zde

Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů na BIOODPAD - podzim 2019

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/036470/2019

Oblast

Odbor životního prostředí

Kategorie

Odpady

Adresát

Městská část Praha 9, IČ:00063894
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany

Původce

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Vyvěšeno

31.07.2019

Sejmuto

29.11.2019

Stav

Vyvěšeno