Jste zde

Harmonogram přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad (VOK)

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/003511/2019

Oblast

Odbor životního prostředí a dopravy

Kategorie

Odpady

Adresát

Městská část Praha 9, IČ:00063894
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9 - Vysočany

Původce

Městská část Praha 9
Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Vyvěšeno

21.01.2019

Sejmuto

30.08.2019

Stav

Vyvěšeno