Jste zde

Finanční úřad pro hl. město Prahu - dražební vyhláška - 22.1.2019 v 10:00 hod.

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

8928934/18/2001-80543-110669

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Územní pracoviště pro Prahu 1 (Finanční úřad pro hlavní město Prahu), IČ:72080043
DS: 2p2n5ad, Štěpánská 619/28, 110 00 Praha, Czech Republic

Původce

Územní pracoviště pro Prahu 1 (Finanční úřad pro hlavní město Prahu), IČ:72080043
DS: 2p2n5ad, Štěpánská 619/28, 110 00 Praha, Czech Republic

Vyvěšeno

13.12.2018

Sejmuto

23.01.2019

Stav

Vyvěšeno