Jste zde

Exekutorský úřad Svitavy, usnesení, elektronická dražba dne 10.07.2018 ve 12:30:00 hod.

Obsah vyvěšení

Soubory

Detail vyvěšení

Značka

111EX 2329/09-99

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Olma Igor, JUDr. - soudní exekutor, IČ:68110642, Igor Olma
DS: rnug8s6, náměstí Míru 53/59, 568 02 Svitavy

Původce

Olma Igor, JUDr. - soudní exekutor, IČ:68110642, Igor Olma
DS: rnug8s6, náměstí Míru 53/59, 568 02 Svitavy

Vyvěšeno

18.05.2018

Sejmuto

11.07.2018

Stav

Vyvěšeno