Jste zde

Exekutorský úřad Šumperk, dražební vyhláška, elektronická dražba dne 24.11.2020 v 13:30 hod.

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

139 EX 37037/14-100

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Kubis Marcel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:72043202, Marcel Kubis
DS: 9ikgf4b, Masarykovo náměstí 44/4, 789 01 Zábřeh, Czech Republic

Původce

Kubis Marcel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:72043202, Marcel Kubis
DS: 9ikgf4b, Masarykovo náměstí 44/4, 789 01 Zábřeh, Czech Republic

Vyvěšeno

09.10.2020

Sejmuto

25.11.2020

Stav

Vyvěšeno