Jste zde

Exekutorský úřad Příbram - zahájení dražby dne 12.11. 2020 ve 14 hod.

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

-168018281

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Sedláčková Jaromíra, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:43855067, Jaromíra Sedláčková
DS: cmkg8zf, Březnická 89, 261 01 Příbram

Původce

Sedláčková Jaromíra, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:43855067, Jaromíra Sedláčková
DS: cmkg8zf, Březnická 89, 261 01 Příbram

Vyvěšeno

08.10.2020

Sejmuto

13.11.2020

Stav

Vyvěšeno