Jste zde

Exekutorský úřad Přerov - Usnesení - opakovaná dražební vyhláška - 20.6.2018 v 13:00 hod

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

[20#10586203#3BDA]

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor, IČ:04886674, Lukáš Jícha
DS: 82csaxd, Komenského 1294/38, 750 02 Přerov, Czech Republic

Původce

Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor, IČ:04886674, Lukáš Jícha
DS: 82csaxd, Komenského 1294/38, 750 02 Přerov, Czech Republic

Vyvěšeno

26.04.2018

Sejmuto

21.06.2018

Stav

Vyvěšeno