Jste zde

Exekutorský úřad Přerov - Usnesení - dražební vyhláška - 28.3.2018 v 13:00 hod.

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

[20#10265416#5DFD]

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor, IČ:04886674, Lukáš Jícha
DS: 82csaxd, Komenského 1294/38, 750 02 Přerov, Czech Republic

Původce

Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor, IČ:04886674, Lukáš Jícha
DS: 82csaxd, Komenského 1294/38, 750 02 Přerov, Czech Republic

Vyvěšeno

31.01.2018

Sejmuto

01.03.2018

Stav

Vyvěšeno