Jste zde

Exekutorský úřad Přerov - elektronická dražba - 21.6.2017 v 13:00 hod.

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

[20#9194793#2790]

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor, IČ:04886674
DS: 82csaxd, Komenského 1294/38, 750 02 Přerov, Czech Republic

Původce

Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor, IČ:04886674
DS: 82csaxd, Komenského 1294/38, 750 02 Přerov, Czech Republic

Vyvěšeno

28.04.2017

Sejmuto

22.06.2017

Stav

Vyvěšeno