Jste zde

Exekutorský úřad Přerov, dražební vyhláška, elekronická dražba dne 18.12.2019 ve 13:00 hod.

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

0090#0086570193

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor, IČ:04886674, Lukáš Jícha
DS: 82csaxd, Komenského 1294/38, 750 02 Přerov, Czech Republic

Původce

Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor, IČ:04886674, Lukáš Jícha
DS: 82csaxd, Komenského 1294/38, 750 02 Přerov, Czech Republic

Vyvěšeno

18.10.2019

Sejmuto

19.12.2019

Stav

Vyvěšeno