Jste zde

Exekutorský úřad Přerov, dražební vyhláška, elekronická dražba dne 11.7.2018 ve 13.00 hod.

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

[20#10671184#5E8A]

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor, IČ:04886674, Lukáš Jícha
DS: 82csaxd, Komenského 1294/38, 750 02 Přerov, Czech Republic

Původce

Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor, IČ:04886674, Lukáš Jícha
DS: 82csaxd, Komenského 1294/38, 750 02 Přerov, Czech Republic

Vyvěšeno

22.05.2018

Sejmuto

12.07.2018

Stav

Vyvěšeno