Jste zde

Exekutorský úřad Přerov, dražební vyhláška, 27.9.2017, povinný: Pavel Chvojka

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

[20#9604787#CAAB]

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor, IČ:04886674
DS: 82csaxd, Komenského 1294/38, 750 02 Přerov, Czech Republic

Původce

Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor, IČ:04886674
DS: 82csaxd, Komenského 1294/38, 750 02 Přerov, Czech Republic

Vyvěšeno

07.08.2017

Sejmuto

29.09.2017

Stav

Vyvěšeno