Jste zde

Exekutorský úřad Přerov - dražba dne 9. 10. 2019 ve 13:00 hod

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

[20#12104422#AA8F]

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor, IČ:04886674, Lukáš Jícha
DS: 82csaxd, Komenského 1294/38, 750 02 Přerov, Czech Republic

Původce

Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor, IČ:04886674, Lukáš Jícha
DS: 82csaxd, Komenského 1294/38, 750 02 Přerov, Czech Republic

Vyvěšeno

12.08.2019

Sejmuto

10.10.2019

Stav

Vyvěšeno