Jste zde

Exekutorský úřad Praha 9 - elektronická dražba dne 31.1.2019 v 11 hod.

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

085 EX 13657/16

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Suchánek Milan, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66248981, Milan Suchánek
DS: qjzg82q, Pod Pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Původce

Suchánek Milan, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66248981, Milan Suchánek
DS: qjzg82q, Pod Pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Vyvěšeno

07.12.2018

Sejmuto

01.02.2019

Stav

Vyvěšeno