Jste zde

Exekutorský úřad Praha 9, dražební vyhláška: 29.8.2018 v 11:00 hodin

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

085 EX 4408/12

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Suchánek Milan, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66248981, Milan Suchánek
DS: qjzg82q, Pod Pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Původce

Suchánek Milan, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66248981, Milan Suchánek
DS: qjzg82q, Pod Pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Vyvěšeno

02.08.2018

Sejmuto

30.08.2018

Stav

Vyvěšeno