Jste zde

Exekutorský úřad Praha 7 - dražební vyhláška - elektr. dražba - 17.9.2019 v 10:00 hod.

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

151 EX 134/19-219

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Exner Filip, JUDr. - soudní exekutor, IČ:72073586, Filip Exner
DS: 4p6tecf, Střížkovská 734/66, 180 00 Praha 8

Původce

Exner Filip, JUDr. - soudní exekutor, IČ:72073586, Filip Exner
DS: 4p6tecf, Střížkovská 734/66, 180 00 Praha 8

Vyvěšeno

13.08.2019

Sejmuto

18.09.2019

Stav

Vyvěšeno