Jste zde

Exekutorský úřad Praha - 7 - dražební vyhláška - 14.11.2017 v 10:00 hod.

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

151 EX 805/16-111

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Exner Filip, JUDr. - soudní exekutor, IČ:72073586, Filip Exner
DS: 4p6tecf, Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7, Czech Republic

Původce

Exner Filip, JUDr. - soudní exekutor, IČ:72073586, Filip Exner
DS: 4p6tecf, Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7, Czech Republic

Vyvěšeno

13.10.2017

Sejmuto

15.11.2017

Stav

Vyvěšeno