Jste zde

Exekutorský úřad Praha 7, dražební vyhláška: 10.5.2018 v 10:00 hodin

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

151 EX 593/17-164

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Exner Filip, JUDr. - soudní exekutor, IČ:72073586, Filip Exner
DS: 4p6tecf, Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7, Czech Republic

Původce

Exner Filip, JUDr. - soudní exekutor, IČ:72073586, Filip Exner
DS: 4p6tecf, Přívozní 1054/2, 170 00 Praha 7, Czech Republic

Vyvěšeno

29.03.2018

Sejmuto

11.05.2018

Stav

Vyvěšeno