Jste zde

Exekutorský úřad Praha 6 - zahájení dražby dne 12.12.2019 v 9:00 hod

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

180 EX 1164/18

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Sobíšková Zuzana, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:01385437, Zuzana Sobíšková
DS: kxcqtwv, Bělohorská 270/17, 169 00 Praha 6, Czech Republic

Původce

Sobíšková Zuzana, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:01385437, Zuzana Sobíšková
DS: kxcqtwv, Bělohorská 270/17, 169 00 Praha 6, Czech Republic

Vyvěšeno

29.10.2019

Sejmuto

13.12.2019

Stav

Vyvěšeno