Jste zde

Exekutorský úřad Praha 6 - dražební vyhláška - 19.9.2018 v 11:00 hod.

Obsah vyvěšení

Soubory

Detail vyvěšení

Značka

148EX 49/18-36

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Vybíral David, Mgr. - soudní exekutor, IČ:67956581, David Vybíral
DS: ityucxp, Vítězné náměstí 829/10, 160 00 Praha 6

Původce

Vybíral David, Mgr. - soudní exekutor, IČ:67956581, David Vybíral
DS: ityucxp, Vítězné náměstí 829/10, 160 00 Praha 6

Vyvěšeno

10.08.2018

Sejmuto

20.09.2018

Stav

Vyvěšeno