Jste zde

Exekutorský úřad Praha 5, dražební vyhláška, dražba movitých věcí dne 5.1.2018 v 14:00:00 hod

Obsah vyvěšení

Soubory

Detail vyvěšení

Značka

147EX 423/17-39

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Hanák Ondřej, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor, IČ:43914624, Ondřej Hanák
DS: gqeswhz, Malátova 645/18, 150 00 Praha 5, Czech Republic

Původce

Hanák Ondřej, JUDr., Ph. D. - soudní exekutor, IČ:43914624, Ondřej Hanák
DS: gqeswhz, Malátova 645/18, 150 00 Praha 5, Czech Republic

Vyvěšeno

22.11.2017

Sejmuto

08.01.2018

Stav

Vyvěšeno