Jste zde

Exekutorský úřad Praha 5, dražební vyhláška, dražba movitých věcí dne 23.06.2017 v 14:30 hod.

Obsah vyvěšení

Soubory

Detail vyvěšení

Značka

147EX 114/17-30

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Hanák Ondřej, JUDr. - soudní exekutor, IČ:43914624
DS: gqeswhz, Malátova 645/18, 150 00 Praha 5, Czech Republic

Původce

Hanák Ondřej, JUDr. - soudní exekutor, IČ:43914624
DS: gqeswhz, Malátova 645/18, 150 00 Praha 5, Czech Republic

Vyvěšeno

15.05.2017

Sejmuto

26.06.2017

Stav

Vyvěšeno