Jste zde

Exekutorský úřad Praha 4 - zahájení dražby dne 30.7.2020 ve 12:00 hod.

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

115 EX 00145/19-077

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Elfmarková Monika, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:64556565, Monika Elfmarková
DS: z6sg8cu, K Beránku 1189/3, 143 00 Praha 4

Původce

Elfmarková Monika, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:64556565, Monika Elfmarková
DS: z6sg8cu, K Beránku 1189/3, 143 00 Praha 4

Vyvěšeno

24.06.2020

Sejmuto

31.07.2020

Stav

Vyvěšeno