Jste zde

Exekutorský úřad Praha 4 - dražební vyhláška - 21.6.2017 v 10:00 hod.

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

095 EX 00247/16-137

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Tvrdková Jana, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:13297082
DS: ggtg856, Hornokrčská 650/29, 140 00 Praha 4, Czech Republic

Původce

Tvrdková Jana, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:13297082
DS: ggtg856, Hornokrčská 650/29, 140 00 Praha 4, Czech Republic

Vyvěšeno

12.05.2017

Sejmuto

22.06.2017

Stav

Vyvěšeno