Jste zde

Exekutorský úřad Praha 4, dražbní vyhláška, dražba dne 7.7.2020 ve 14:00 hod.

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

095 EX 00162/20-027

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Tvrdková Jana, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:13297082, Jana Tvrdková
DS: ggtg856, Hornokrčská 650/29, 140 00 Praha 4, Czech Republic

Původce

Tvrdková Jana, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:13297082, Jana Tvrdková
DS: ggtg856, Hornokrčská 650/29, 140 00 Praha 4, Czech Republic

Vyvěšeno

11.06.2020

Sejmuto

08.07.2020

Stav

Vyvěšeno