Jste zde

Exekutorský úřad Praha 3 - usnesení - dražební vyhláška - 15.3.2017 v 10:00 hod. se nekoná

Obsah vyvěšení

Soubory

Detail vyvěšení

Značka

EX 17517/15-71

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Zwiefelhofer Miloslav, JUDr. - soudní exekutor, IČ:72065699
DS: q3fpa3p, Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5, Czech Republic

Původce

Zwiefelhofer Miloslav, JUDr. - soudní exekutor, IČ:72065699
DS: q3fpa3p, Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5, Czech Republic

Vyvěšeno

16.03.2017

Sejmuto

03.04.2017

Stav

Vyvěšeno