Jste zde

Exekutorský úřad Praha 3, dražební vyhláška, elektronická dražba dne 20.6.2018 ve 13.00 hod.

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

091 EX 02465/17-038

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Švecová Ingrid, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:68404441, Ingrid Švecová
DS: m4yg84m, Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3, Czech Republic

Původce

Švecová Ingrid, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:68404441, Ingrid Švecová
DS: m4yg84m, Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3, Czech Republic

Vyvěšeno

14.05.2018

Sejmuto

21.06.2018

Stav

Vyvěšeno