Jste zde

Exekutorský úřad Praha 3 - dražební vyhláška - 20.8.2019 v 10:00 hod.

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

091 EX 07489/11-092

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Švecová Ingrid, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:68404441, Ingrid Švecová
DS: m4yg84m, Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3

Původce

Švecová Ingrid, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:68404441, Ingrid Švecová
DS: m4yg84m, Vinohradská 1597/174, 130 00 Praha 3

Vyvěšeno

18.07.2019

Sejmuto

21.08.2019

Stav

Vyvěšeno