Jste zde

Exekutorský úřad Praha 10 - zahájení dražby dne 19.11. 2020 v 10:00 hod.

Obsah vyvěšení

Soubory

Detail vyvěšení

Značka

003EX 6900/19-54

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Bednář Richard, Mgr. - soudní exekutor, IČ:66241146, Richard Bednář
DS: s6fg77q, Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10, Czech Republic

Původce

Bednář Richard, Mgr. - soudní exekutor, IČ:66241146, Richard Bednář
DS: s6fg77q, Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10, Czech Republic

Vyvěšeno

13.10.2020

Sejmuto

20.11.2020

Stav

Vyvěšeno