Jste zde

Exekutorský úřad Praha 10 - elektronická dražba ze dne 26.2.2019 se odročuje na neurčito

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

183 EX 00509/18-101

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Havlová Martina, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:01791354, Martina Havlová
DS: vu3v2m4, Českomoravská 142/18, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Původce

Havlová Martina, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:01791354, Martina Havlová
DS: vu3v2m4, Českomoravská 142/18, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Vyvěšeno

05.02.2019

Sejmuto

27.02.2019

Stav

Vyvěšeno