Jste zde

Exekutorský úřad Praha 10 - elektronická dražba dne 12.02..2019 v 11.00 hod.

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/001130/2019 INFO 2019

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Ivanko Igor, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66216877, Igor Ivanko
DS: hyeg8iq, Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6

Původce

Ivanko Igor, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66216877, Igor Ivanko
DS: hyeg8iq, Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6

Vyvěšeno

08.01.2019

Sejmuto

13.02.2019

Stav

Vyvěšeno