Jste zde

Exekutorský úřad Praha 10, dražební vyhláška, elektronická dražba dne 16.07.2019 v 10:00 hod.

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

183 EX 01751/18-045

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Havlová Martina, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:01791354, Martina Havlová
DS: vu3v2m4, Českomoravská 142/18, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Původce

Havlová Martina, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:01791354, Martina Havlová
DS: vu3v2m4, Českomoravská 142/18, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Vyvěšeno

13.06.2019

Sejmuto

17.07.2019

Stav

Vyvěšeno