Jste zde

Exekutorský úřad Praha 10, dražební vyhláška, elektronická dražba dne 12.6.2018 v 10:00 hod.

Obsah vyvěšení

Soubory

Detail vyvěšení

Značka

003EXD 2/18-4

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Bednář Richard, Mgr. - soudní exekutor, IČ:66241146, Richard Bednář
DS: s6fg77q, Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10, Czech Republic

Původce

Bednář Richard, Mgr. - soudní exekutor, IČ:66241146, Richard Bednář
DS: s6fg77q, Na Plískavě 1525/2, 102 00 Praha 10, Czech Republic

Vyvěšeno

14.05.2018

Sejmuto

14.06.2018

Stav

Vyvěšeno