Jste zde

Exekutorský úřad Praha 10, dražební vyhláška, elektronická dražba dne 12.12.2018 v 10:00hod

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

183 DD 35/18

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Havlová Martina, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:01791354, Martina Havlová
DS: vu3v2m4, Českomoravská 142/18, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Původce

Havlová Martina, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:01791354, Martina Havlová
DS: vu3v2m4, Českomoravská 142/18, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Vyvěšeno

05.11.2018

Sejmuto

13.12.2018

Stav

Vyvěšeno