Jste zde

Exekutorský úřad Praha 10, dražební vyhláška, dražba se odročuje, nový termín dne 5.4.2018 v 11:00 h

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/011595/2018 INFO 2018

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Ivanko Igor, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66216877, Igor Ivanko
DS: hyeg8iq, Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6

Původce

Ivanko Igor, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66216877, Igor Ivanko
DS: hyeg8iq, Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6

Vyvěšeno

27.02.2018

Sejmuto

06.04.2018

Stav

Vyvěšeno