Jste zde

Exekutorský úřad Praha 10 - dražební vyhláška - 7.3.2019 v 9:20 hod.

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/002963/2019 INFO 2019

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Ivanko Igor, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66216877, Igor Ivanko
DS: hyeg8iq, Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6

Původce

Ivanko Igor, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66216877, Igor Ivanko
DS: hyeg8iq, Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6

Vyvěšeno

17.01.2019

Sejmuto

08.03.2019

Stav

Vyvěšeno