Jste zde

Exekutorský úřad Praha 10 - dražební vyhláška - 11.9.2018 v 9:00 hod.

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/040270/2018 INFO 2018

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Ivanko Igor, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66216877, Igor Ivanko
DS: hyeg8iq, Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6

Původce

Ivanko Igor, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66216877, Igor Ivanko
DS: hyeg8iq, Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6

Vyvěšeno

07.08.2018

Sejmuto

12.09.2018

Stav

Vyvěšeno