Jste zde

Exekutorský úřad Praha 1 - elektronická dražba dne 5.3.2019 v 10 hod.

Obsah vyvěšení

Soubory

Detail vyvěšení

Značka

146EX 1109/17-66,65

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Bulvas Jiří, JUDr. - soudní exekutor, IČ:72078201, Jiří Bulvas
DS: cehtqyt, Jablonecká 322/72, 190 00 Praha 9

Původce

Bulvas Jiří, JUDr. - soudní exekutor, IČ:72078201, Jiří Bulvas
DS: cehtqyt, Jablonecká 322/72, 190 00 Praha 9

Vyvěšeno

19.12.2018

Sejmuto

06.03.2019

Stav

Vyvěšeno