Jste zde

Exekutorský úřad Praha 1, dražební vyhláška, elektronická dražba dne 24.05.2018 v 10:00 hod.

Obsah vyvěšení

Soubory

Detail vyvěšení

Značka

146EX 1332/12-176,174

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Bulvas Jiří, JUDr. - soudní exekutor, IČ:72078201, Jiří Bulvas
DS: cehtqyt, Jablonecká 322/72, 190 00 Praha 9

Původce

Bulvas Jiří, JUDr. - soudní exekutor, IČ:72078201, Jiří Bulvas
DS: cehtqyt, Jablonecká 322/72, 190 00 Praha 9

Vyvěšeno

13.03.2018

Sejmuto

25.05.2018

Stav

Vyvěšeno