Jste zde

Exekutorský úřad Praha 1, dražební vyhláška, elektronická dražba dne 13.12.2018 se nekoná

Obsah vyvěšení

Soubory

Detail vyvěšení

Značka

146EX 1673/14-109,108

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Bulvas Jiří, JUDr. - soudní exekutor, IČ:72078201, Jiří Bulvas
DS: cehtqyt, Jablonecká 322/72, 190 00 Praha 9

Původce

Bulvas Jiří, JUDr. - soudní exekutor, IČ:72078201, Jiří Bulvas
DS: cehtqyt, Jablonecká 322/72, 190 00 Praha 9

Vyvěšeno

31.10.2018

Sejmuto

14.12.2018

Stav

Vyvěšeno