Jste zde

Exekutorský úřad Praha 1, dražební vyhláška, elektronická dražba dne 10.11.2020 v 09:00 hod.

Obsah vyvěšení

Soubory

Detail vyvěšení

Značka

146EX 592/18-106

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Bulvas Jiří, JUDr. - soudní exekutor, IČ:72078201, Jiří Bulvas
DS: cehtqyt, Jablonecká 322/72, 190 00 Praha 9

Původce

Bulvas Jiří, JUDr. - soudní exekutor, IČ:72078201, Jiří Bulvas
DS: cehtqyt, Jablonecká 322/72, 190 00 Praha 9

Vyvěšeno

06.10.2020

Sejmuto

11.11.2020

Stav

Vyvěšeno