Jste zde

Exekutorský úřad Praha 1, dražební vyhláška, elektronická dražba dne 09.05.2017 v 13.00 hod.

Obsah vyvěšení

Soubory

Detail vyvěšení

Značka

146EX 693/11-124,125

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Bulvas Jiří, JUDr. - soudní exekutor, IČ:72078201
DS: cehtqyt, Jablonecká 322, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Původce

Bulvas Jiří, JUDr. - soudní exekutor, IČ:72078201
DS: cehtqyt, Jablonecká 322, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Vyvěšeno

10.03.2017

Sejmuto

10.05.2017

Stav

Vyvěšeno