Jste zde

Exekutorský úřad Praha 1, dražební vyhláška, elektronická dražba dne 07.12.2017 v 10:00:00 hod.

Obsah vyvěšení

Soubory

Detail vyvěšení

Značka

145EX 131/16-72

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Sekyrka Hynek, Mgr. - soudní exekutor, IČ:66241871, Hynek Sekyrka
DS: ieft5qt, Murmanská 1475/4, 100 00 Praha 10, Czech Republic

Původce

Sekyrka Hynek, Mgr. - soudní exekutor, IČ:66241871, Hynek Sekyrka
DS: ieft5qt, Murmanská 1475/4, 100 00 Praha 10, Czech Republic

Vyvěšeno

06.11.2017

Sejmuto

08.12.2017

Stav

Vyvěšeno