Jste zde

Exekutorský úřad PLZEŇ-MĚSTO, elektroniká dražba dne 22.02.2018 od 9:00 hod.

Obsah vyvěšení
Detail vyvěšení

Značka

MCP09/002720/2018 INFO 2018

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Wolfová Jitka, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:66212294, Jitka Wolfová
DS: 8dmg87n, Radyňská 470/9, 326 00 Plzeň

Původce

Wolfová Jitka, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:66212294, Jitka Wolfová
DS: 8dmg87n, Radyňská 470/9, 326 00 Plzeň

Vyvěšeno

15.01.2018

Sejmuto

23.02.2018

Stav

Vyvěšeno