Jste zde

Exekutorský úřad Olomouc, dražební vyhláška: 19.7.2018 v 10:00 hodin

Obsah vyvěšení

Soubory

Detail vyvěšení

Značka

EX 1504/08-160

Oblast

Oddělení služeb veřejnosti, informačních kanceláří a matrik

Kategorie

Dražební vyhlášky

Adresát

Šůstek Svatopluk, Mgr. - soudní exekutor, IČ:02348195, Svatopluk Šůstek
DS: pyz4snu, Pavelčákova 441/14, 779 00 Olomouc

Původce

Šůstek Svatopluk, Mgr. - soudní exekutor, IČ:02348195, Svatopluk Šůstek
DS: pyz4snu, Pavelčákova 441/14, 779 00 Olomouc

Vyvěšeno

04.06.2018

Sejmuto

20.07.2018

Stav

Vyvěšeno